Vtedy a dnes


Hajovček vznikol v roku 2006 v obci Strečno. Od svojho počiatku sa profiluje ako detská dedinská folklórna skupina s osobitým rázom. Vďaka dobrému výskumu a svojim umeleckým vedúcim rázovito a kvalitne uchováva detský folklór v obci. Odrastená mládež a dospelí pracujú v skupine Hajov.

Názov folklórnych skupín Hajovček a Hajov je odvodený od slova „Hajov“. Hajovy boli prievozy, loďky, ktoré slúžili na prepravu ľudí za prácou na druhú stranu Váhu, za prácou do Varína a do Terchovskej doliny.

DFS Hajovček počas svojej 12 ročnej činnosti spolupracoval na mnohých projektoch s obcou, s Považským múzeom v Žiline, s KKS v Žiline, s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene, ZŠ SNP v Strečne a Materským Centrom Nezábudka. Vystupoval doma a v zahraničí, hlavne v Čechách v Poľsku a v Macedónsku.

Má spolu 40 členov, ktorí sa aktívne vzdelávajú na podujatiach KKS Žilina, NOC a Podpolianskeho osvetového strediska.

Hajovček podnietil od roku 2007 v spolupráci s vtedajším MKS kultúrnu činnosť v obci. Ožili Jánske ohne, Hody, Stavanie mája a obnovilo sa Varenie tradičného slivkového lekváru v obci. Vianoce ožili aj vďaka programu Tradície v srdci a Vianočnému koncertu v kostole.

Umeleckí
vedúci

Ľubica Kučerová
spevácka a hudobná zložka


Bc. Erik Marcin
tanečný pedagóg


Mgr. Malvína Kučerová
hudobno-pohybový pedagóg