Na lavičke

predstavenie známych rodov z obce Strečno
Strečno je osobitou dedinou s osobitými ľuďmi, ba pokojne možno povedať: s osobitými rodmi. Preto sa Občianske združenie Hajov rozhodlo prostredníctvom cyklu večerov „Na lavičke“ zviditeľniť jeden dôležitý pilier miestnej tradičnej kultúry. Predstavujú ho rody ľudových umelcov a nositeľov kultúry. Lavička je v našej miestnej kultúre regionálnym prvkom spájaným s komunikáciou. Hajov rozhodol práve na nej nastoliť debaty o hodnotách spätých s tradičnou kultúrou a znalosťou miestnych dejín. Tie by mali vyústiť do vytvorenia priestoru pre upevňovanie komunitných vzťahov a regionálneho povedomia. Projekt - podporený Fondom na podporu umenia - si dal za cieľ priblížiť fenomén rodov aj mladšej generácii obyvateľov a návštevníkom obce, ktorá prítomnosť rodov v obci často už nevníma. Je to škoda, lebo tým stráca povedomie o jej dejinách.
Projekt „Na lavičke“
Projekt podporil v verejných zdrojov Fond na podporu umenia
informácie o FPU