Duša je vždy mladá

realizácia umeleckých aktivít a podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry
Hlavným bodom projektu je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folklónych skupinách Hajov a Hajovček. Mládež ako aktívny poslucháč a bádateľ vo svojom okolí, bude hľadať paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti a dnes. Spomienko-terapia pamätníkov prinesie osloveným pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Obidva procesy zabezpečia živý generačný prenos a materiálový prínos pre obohatenie programov folklónych skupín. Po téme pltníctva „Daj Hajov!“ a emigrácie „Do tej Ameriky na ty podľesníky“ sa oživí ďalšia časovú plocha. Pódiové vystúpenie má ukázať „Dušu vždy mladú“. Zachytiť čaro mladosti na dedine v medzivojnovom a povojnovom období. Objaviť miesta stretávaní mládeže, formy zábavy, zasväcujúce akty do stavu dievoctva a mládenectva, obľúbené piesne, tance, vtedajšiu rebéliu, ale aj povojnovú frustráciu mládeže a jej obavy. Pracovným sústredením bude podporená súdržnosť členov aj silný progres v naštudovaní programu. Nutnosťou je materiálne vybavenie členov folklórnych skupín: krojové ošatenie a obutie korelujúce s dobou, hudobné nástroje, materiály a nástroje na remeselné činnosti. Skúsenejší zúročia svoje pracovné skúsenosti vo výrobe vlastnej krojovej súčiastky, prislúchajúcemu stavu dievčat a mládencov, ktorú budú nosiť. V symbióze spomienok, úsilia a práce majú v programe „Duša je vždy mladá“ ožiť všetci zainteresovaní. Hlavnou témou piesní a tancov sú vzťahy mladých ľudí. Cez pódium a vzdelávacie podujatia priniesť poznanie širokému okoliu.

Výstupy projektu

Duša je vždy mladá - program folklórnych skupín Hajovček, Hajov a ich hostí (20.6.2021)
20.6.2021 o 17:00 hod. sála KD v Strečne

Pódiové vystúpenie zúčastnených folklórnych ukázalo „Dušu vždy mladú“, v každom veku. Zachytilo čaro mladosti na dedine v medzivojnovom a povojnovom období. Objavilo miesta stretávania mládeže, formy zábavy, obľúbené piesne, tance, vtedajšiu rebéliu, ale aj povojnovú frustráciu mládeže a jej obavy. Hosťami programu boli FS Dúha z Krásňan a Ženská spevácka skupina Zvonica zo Strečna.
Podujatie sa konalo v sále KD v Strečne dňa 20.6.2021 o 17:00 hod. Hlavným garantom programu "Duša je vždy mladá" bol Fond na podporu umenia.
Fotogalériu z podujatia nájdete tu >>>
Nákup krojov a materiálneho vybavenia pre folklórne skupiny Hajovček a Hajov
Fond na podporu umenia podporil nákup 11ks krojových kožuchov, 27 párov krojových kapcov pre folklórne skupiny Hajovček a Hajov. Šijací stroj poslúžil na remeselných dielňach a diktafón na výskum a bádanie mládeže v obci. Z FPU sa realizovala aj táto web stránka hajov.sk.
Fotogalériu krojov nájdete tu >>>
Tvorivé dielne na šitie krojových súčastí - skosky (2.2020)
8.2.2020 o 17:00 hod. GO Kľačn

Po vyšívaní prišli na radu časti krojov, ktoré treba šiť, Deti aj mládež pod vedení lektora p.Katarína Repáňovej spoznávali šitie na mašine a veru ich to bavilo. Stroj je stroj. Do podujatia sa napokon zapojilo 27 účastníkov počas dňa. Vzniklo 16 skosiek a mladšie deti pomáhali žehliť a získavali prvé skúsenosti so šitím. Skosky budú využité nielen v pripravovanom programe, ale budú súčasťou krojového vybavenia detí a mládeže.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu >>>
Duša je vždy mladá - v tanci (7.-9.2.2020)
7.-9.2.2020. GO Kľačno

Členovia folklórnych skupín Hajovček a Hajov zúčastnili pracovného tanečno-hudobno-speváckeho sústredenia, zameraného na prípravu a skompletizovanie programu "Tradície v srdci"- "Duša je vždy mladá" v mesiaci apríl 2020.
Program bude odzrkadľovať poznatky z výskumu zo Strečna, Nezbudskej Lúčky a okolitých dedín. Prac. sústredenia sa zúčastnili aj vedúci zložiek -tanečná, hudobná, spevácka príprava. Zastúpená bola dramaturgia, choreografia a koordinátor podujatí, dohľad, technická príprava a dokumentácia. Sústredenie pomohlo dokončiť a zhutniť pripravovaný program. Veríme, že ľudia v obci opäť spoznajú časť života ľudí v minulosti a to ich veselé voľnočasové aktivity.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu >>>
Remeselné dielne na vyšívanie, šitie opleciek a zásteriek (2019-2020)
Pokračujeme vo vyšívaní, dievčatá už vyšívajú liemce na rukávy, pod dohľadom remeselníčky-tkáčky a vyšívačky p. Otílie Kadašiovej. V marci nás čaká košieľky zošívať pod vedením ďalšieho lektora -odborníka na kroje.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu >>>
Posiedky s hosťami z Nezbudskej Lúčky (27.1.2020)
27.1.2020 o 17:00 hod. Kúdeľná izba v Strečne
Hosťami týchto posiedok boli občania Nezbudskej Lúčky. Rodáci, ale aj tí, čo dnes žijú v Strečne. Pozvanie prijali: p. Albert Samec, p. Helenka Tarabová, p. Ondrej Samec, p.Václav Kubička a bratia Václav a Ľudovít Samec. Opäť a radi prišli aj strečani: p. Otília Kadašiová a p. Ondrej Ilovský, ktorý rád spomína na detstvo spojené so susednou obcou Nezbudská Lúčka.
A počúvať bolo čo. Spomienky aj ťažké, na obdobie vojny, keď sa v obci Nezbudská Lúčka ukrývali partizáni a Nemci vypaľovali dedinu. Ľudia v snahe zachrániť aspoň úrodu zemiakov hasili už iba horúce pivnice. Po ťaživej téme sme sa dostali k povojnovej dobe, k dievoctvu a mládenectvu našich hostí. k ich vtipu, zábavám a krásnym zážitkom tam za Váhom. Pospomínali veru aj školu. Bolo príjemné počúvať ako sa pri spomienke na pána učiteľa Saláta vynorili piesne a spoločne si ich mocne a s chuťou zaspievali. Pospomínali aj spoločné muziky strečanov a ňezbudanov. Verím že sa opäť stretnú a zaspievajú si. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prítomnosť a dôležitý prínos. Oceňujeme aj aktivitu mládeže, ktorá sa podujala podujatie moderovať.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu >>>
Remeselné dielne vyšívanie opleciek (11/2019)
11.11.2019 v sídle OZ Hajov v Strečne
V poradí už 5. remeselná dielňa zameraná na vyšívanie častí krojov - límce a obojček na oplecko. /13 účastníkov/
Pod dohľadom remeselníčky p. Otílie Kadašiovej sa stretávajú dievčatá od júla 2019. Tentorraz sa vyšíva v sídle Oz Hajov. Zvládajú náročnú techniku vyšívania na ručne tkanom ľanovom plátne s využitím vzorov z obce Strečno.
Vyšívajú doma a stretávajú sa pravidelne na spoločných vyšívaniach. Do výšivky vkladajú tradičné vzory a farby, s vlastným cítením. Objavujú sa nové vzory. Vyšívanie sa stalo voľnočasovou aktivitou mládeže.
Fotogalériu z remeselnej dielne nájdete tu >>>
Posiedky s hosťami zo Strečna (7.10.2019)
7.10.2019 o 17:00 hod. Kúdeľná izba v Strečne
stretnutie generácií v aktívnom počúvaní ešte žijúcich pamätníkov /bádanie mládeže.
Spolu 21 účastníkov /pozvaných hostí a mládeže/ sa stretlo v príjemnej atmosfére Kudeľnej izby v Strečne pri spomienkach hostí na svoju mladosť. Veselé spomienky, príbehy a piesne pamätníkov oživili aj dobové fotografie, ktoré hostia priniesli. Na oplátku im mládežníci pospievali dievocké piesne z repertoáru folklórnych skupín. Spomínanie doplnili zvedavé otázky mládeže k téme. Spomienky zaznamenali na diktafón a budú cenným materiálom pre ďalšiu prácu folkl. skupín.
Cieľom bolo podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folkl. skupinách Hajov a Hajovček. Mládež-aktívny poslucháč a bádateľ, hľadá paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti, dnes. Spomienko-terapia pamätníkov pre pocit„ byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Živý generačný prenos a materiál pre obohatenie programov folkl. skupín. Cez pódium priniesť poznanie širokému okoliu.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu >>>
Tvoj kroj - tvoja duša (7.10.2019)
7.10.2019 o 15:00 hod. Kúdeľná izba v Strečne
V poradí už 4. remeselná dielňa zameraná na vyšívanie častí krojov- límce a obojček na oplecko. /15 účastníkov
Pod dohľadom remeselníčky p. Otílie Kadašiovej sa stretávajú dievčatá od júla 2019. Zvládajú náročnú techniku vyšívania na ručne tkanom ľanovom plátne s využitím vzorov z obce Strečno.Vyšívajú doma a stretávajú sa pravidelne na spoločných vyšívaniach. Do výšivky vkladajú tradičné vzory a farby, s vlastným cítením. Vyšívanie sa stalo voľnočasovou aktivitou mládeže. Cieľom akcie je stretávanie sa mládeže pri práci. Viesť mládež k remeslu a k vyjadreniu vlastného cítenie v odievaní. Nakoľko členovia folklórnej skupiny majú remeselné zručnosti, skúsenejší zúročia svoje pracovné skúsenosti vo výrobe vlastnej krojovej súčiastky, prislúchajúcemu stavu dievčat a mládencov. Odevné súčiastky bude mládež a členovia folklórnych skupín nosiť na svoje vystúpenia.
Fotogalériu z remeselnej dielne nájdete tu >>>

Plánovane aktivity

  • Tradície v srdci 2020 - program folklórnych skupín Hajovček, Hajov a ich hostí
  • Duša je vždy mladá v tanci... - tanečno-spevácko- hudobné sústredenie členov folklórnych skupín Hajovček a Hajov
  • Na posiedkach pri muzike - voľnočasová aktivita mládeže
  • Tvoj kroj -Tvoja duša - remeselné dielne
  • Príprava tematického programu Tradície v srdci 2020
  • Nákup krojov a krojových súčastí
  • Nákup hudobných nástrojov, príslušenstva, dataprojektoru a diktafónu, skrine na uloženie krojov
  • Vytvorenie Web stránky Oz Hajov s uvedenou podporou FPU
Projekt „Duša je vždy mladá“
Projekt podporil v verejných zdrojov Fond na podporu umenia
informácie o FPU