Folklórna skupina Hajovček

„Hráme sa my na konôpky”
hry detí o ľane (6 min)
„Či je to pravda Martine”
detská hra z obce Strečno (6 min)
„Už je upečený!”
hry detí na zbojníkov a žandárov (9 min)
„Teraz pekňe po poriadku, uložené na piestečku“
detské hry (9min)

Folklórna skupina Hajov

„Keš som išla linsunkerda, šinka, vrinka z jarmoku”
zábava dievok cestou z jarmoku (9min)
„Drapme že ľen drapulienky...”
dievocké piesne pri drapaní (7 min)
„Na hoľe len ovečki, na hoľe”
pásmo s pastierskou tematikou (9 min)
„Kožuškový tanec
(8 min.)
„Lucie“
scénicka choreografia (5 min.)
„My chudobné čo frajerov nemáme”
dievčenské koleso (8 min.)
„Škola ľudového tanca“
hudobné a spevácke programy k podujatiam a oslavám.

Spoločné programy

„Na Námeli”
život detí pri Váhu s pltníkmi. (10 min.)
„Do tej Ameriky na tí podľesníky!”
tematický program s autentickými nahrávkami spomienok pamätníkov na dobu vysťahovalectva Strečanov do Ameriky (90 min.)
„Naša kapsa úbohá, šecko bere čo gdo dá! “
fašiangový program (10 min.)