TEST

  • 2013Prehliadka v zuberci

    2016_vychodna_na_nameli_hajov_a Vystúpenie na PFS v Zuberci. Choreografia "aj tak sme frajeri"
  • 2015PRehliadka v ziline

    nejaky obsah 2015

Výstupy projektu

Posiedky
"Posiedky"-Strečno - 7.10.2019 o 17:00 hod. Kúdeľná izba v Strečne stretnutie generácií v aktívnom počúvaní ešte žijúcich pamätníkov /bádanie mládeže. https://photos.google.com/album/AF1QipN3hO7xY8qfPl0h_ctSav_BYhwpA_mUYrr5jrVK Spolu 21 účastníkov /pozvaných hostí a mládeže/ sa stretlo v príjemnej atmosfére Kudeľnej izby v Strečne pri spomienkach hostí na svoju mladosť. Veselé spomienky, príbehy a piesne pamätníkov oživili aj dobové fotografie, ktoré hostia priniesli. Na oplátku im mládežníci pospievali dievocké piesne z repertoáru folklórnych skupín. Spomínanie doplnili zvedavé otázky mládeže k téme. Spomienky zaznamenali na diktafón a budú cenným materiálom pre ďalšiu prácu folkl. skupín. Cieľom je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folkl. skupinách Hajov a Hajovček. Mládež-aktívny poslucháč a bádateľ,hľadá paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti, dnes. Spomienko-terapia pamätníkov pre pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Živý generačný prenos a materiál pre obohatenie programov folkl. skupín. Cez pódium priniesť poznanie širokému okoliu.
Kúdeľná izba
"Posiedky"-Strečno - 7.10.2019 o 17:00 hod. Kúdeľná izba v Strečne stretnutie generácií v aktívnom počúvaní ešte žijúcich pamätníkov /bádanie mládeže. https://photos.google.com/album/AF1QipN3hO7xY8qfPl0h_ctSav_BYhwpA_mUYrr5jrVK Spolu 21 účastníkov /pozvaných hostí a mládeže/ sa stretlo v príjemnej atmosfére Kudeľnej izby v Strečne pri spomienkach hostí na svoju mladosť. Veselé spomienky, príbehy a piesne pamätníkov oživili aj dobové fotografie, ktoré hostia priniesli. Na oplátku im mládežníci pospievali dievocké piesne z repertoáru folklórnych skupín. Spomínanie doplnili zvedavé otázky mládeže k téme. Spomienky zaznamenali na diktafón a budú cenným materiálom pre ďalšiu prácu folkl. skupín. Cieľom je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folkl. skupinách Hajov a Hajovček. Mládež-aktívny poslucháč a bádateľ,hľadá paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti, dnes. Spomienko-terapia pamätníkov pre pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Živý generačný prenos a materiál pre obohatenie programov folkl. skupín. Cez pódium priniesť poznanie širokému okoliu.
2019_mmf_bulharsko2
2019 MFF Aheloy Bulharsko

2019 MFF Aheloy Bulharsko


Účasť na medzinárodnom folklórnom festivale v Bulharsku

2019 Strieborné pásmo


Strieborné pásmo na celoštátnej súťaž DFS Eniki-benikiv Košiciach, choreografia „Teraz pekňe po poriadku, uložené na piestečku“
2018_do_tej_ameriky
2018 Do tej Ameriky na tí podľesníky

2018 „Do tej Ameriky na tí podľesníky“


tematický program o vysťahovalectve Strečanov

2017 Strieborné pásmo na celoštátnej súťaži


Detských folklórnych súborov v Likavke, choreografia „Už je upečený!“